XIMEX Sp. z o.o.

| A: ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław | T: +48 71 7071628 | F: +48 71 7071629 | E: kontakt@ximex.pl | W: www.ximex.pl |

| KRS 0000366829 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |

| Kapitał Zakładowy XIMEX Sp. z o.o. wynosi 5000 zł | NIP 8992702317 | REGON 021345688 |